Beykoz İlçesinde Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Sürdürülebilir Ve Akıllı Atık Yönetim Sisteminin Kurulması Projesi

Sıfır Atık Eğitimleri Başladı

Sıfır Atık Eğitimleri Başladı

Sıfır Atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

 

 

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır.

 

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için Sıfır Atık prensibi hedef alınmalı ve entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimi sağlanmalıdır.

 

Bu bağlamda Beykoz TFF Meral Celal Aras Lisesi’nde 29 Mart 2019 tarihinde 270 öğrenciye Çevre Mühendisi tarafından Sıfır Atık Projesi semineri verilmiştir.

 

Kurumumuzdan talep edilen geri dönüşüm kutuları okul içerisine yerleştirilerek atıklar doğru şekilde toplanıp, Sıfır Atık Projesi hayata geçirilmiştir.

 

Bu sayede; sıfır atık yaklaşımı esas alınarak bir takım avantajlar sağlanacaktır.

 

-Verimliliğin artması,

-Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,

 -İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,

 -Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,

 -Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,

 -Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.